Αποφάσεις
Έγκριση κανονισμού λειτουργίας Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Κασσάνδρας (άρθρο 76 παρ. 4 Ν 3852/2010).
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4Α1ΥΩΕΘ-Ω 17/03/2011 Αρ. Πρωτ.: 56/2011 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Μείωση δημοτικών φόρων ή τελών για άπορους, άτομα με αναπηρία και πολύτεκνους βάσει του άρθρου 202 παρ.3 του Δ.Κ.Κ. (Ν.3463/2006).
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4Α1ΥΩΕΘ-Α 17/03/2011 Αρ. Πρωτ.: 58/2011 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Λήψη απόφασης για υποβολή πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: ¨Περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη¨ άξονας προτεραιότητας 2 ¨Προστασία και Διαχείριση υδατικών πόρων¨.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4Α1ΘΩΕΘ-Ι 16/03/2011 Αρ. Πρωτ.: 41/2011 ΑΛΛΗ ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Αποδοχή δωρεάς τμήματος οικοπέδου στο Δήμο Κασσάνδρας για την κατασκευή Νηπιαγωγείου στο Τ.Δ. Παλιουρίου.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4Α1ΘΩΕΘ-Ε 16/03/2011 Αρ. Πρωτ.: 40/2011 ΔΩΡΕΑ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Λουτρών Αγίας Παρασκευής (ΚΔΕΛΑΠ).
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4Α1ΘΩΕΘ-Β 16/03/2011 Αρ. Πρωτ.: 39/2011 ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
1 117 118 119

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

63077 Κασσάνδρεια
Τηλ. 2374 350100
Φαξ 2374 350101