Αποφάσεις
Υπέρ ΕΦΚΑ υγείας Ειδικών συμβούλων
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΕΗΑΩΕΘ-Ω5Α 08/02/2018 Αρ. Πρωτ.: 1794 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Υπέρ ΕΦΚΑ ΥΓΕΙΑΣ (ΤΣΜΕΔΕ) εργοδότη
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 7ΖΕΑΩΕΘ-Φ6Λ 08/02/2018 Αρ. Πρωτ.: 1790 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Υπέρ ΕΤΕΑΕΠ (ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ) εργαζόμενου
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΡΕΚΩΕΘ-ΦΒΠ 08/02/2018 Αρ. Πρωτ.: 1782 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Υπέρ ΕΤΕΑΕΠ (ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ) εργαζόμενου
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 633ΜΩΕΘ-ΔΒΚ 08/02/2018 Αρ. Πρωτ.: 1782 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Υπέρ ΕΤΕΑΕΠ (ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ ) εργοδότη
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6Α07ΩΕΘ-77Χ 08/02/2018 Αρ. Πρωτ.: 1780 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Υπέρ ΕΦΚΑ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ(ΟΠΑΔ) εργοδότη
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 63ΚΝΩΕΘ-ΕΧΘ 08/02/2018 Αρ. Πρωτ.: 1779 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Υπέρ ΕΦΚΑ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ (ΟΠΑΔ) εργαζόμενου
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ω9ΙΗΩΕΘ-ΘΟΡ 08/02/2018 Αρ. Πρωτ.: 1775 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Υπέρ ΕΦΚΑ ΙΚΑ εργαζόμενου
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΡΧ0ΩΕΘ-ΨΩ7 08/02/2018 Αρ. Πρωτ.: 1772 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Υπέρ ΕΦΚΑ ΙΚΑ εργοδότη
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ω1ΓΘΩΕΘ-500 08/02/2018 Αρ. Πρωτ.: 1770 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Υπέρ ΕΤΕΑΕΠ (ΤΣΜΕΔΕ , ΤΑΝ, κ.λ.π) αιρετών
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΥΘΨΩΕΘ-ΕΗΠ 08/02/2018 Αρ. Πρωτ.: 1768 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Υπέρ ΕΤΕΑΕΠ (ΤΕΑΔΥ) εργαζόμενου
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΛ9ΠΩΕΘ-3ΤΨ 08/02/2018 Αρ. Πρωτ.: 1766 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Υπέρ ΕΦΚΑ ΥΓΕΙΑΣ (ΤΣΜΕΔΕ) εργαζομένου
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΚΛΝΩΕΘ-ΜΛ0 08/02/2018 Αρ. Πρωτ.: 1765 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Υπέρ ΕΦΚΑ παροχής σε χρήμα ασφαλισμένου (ΤΥΔΚΥ)
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΥΘ6ΩΕΘ-ΦΔΕ 08/02/2018 Αρ. Πρωτ.: 1760 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Υπέρ ΕΦΚΑ παροχής σε είδος ασφαλισμένου (ΤΥΔΚΥ)
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΞ13ΩΕΘ-92Ο 08/02/2018 Αρ. Πρωτ.: 1755 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Υπέρ ΕΦΚΑ παροχής σε χρήμα εργοδότη (ΤΥΔΚΥ)
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΒΤΥΩΕΘ-ΙΕΣ 08/02/2018 Αρ. Πρωτ.: 1750 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Υπέρ ΕΦΚΑ παροχής σε είδος εργοδότη (ΤΥΔΚΥ)
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΡΘΟΩΕΘ-9ΘΠ 08/02/2018 Αρ. Πρωτ.: 1742 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Υπέρ ΕΦΚΑ τέως ΤΑΝ ασφαλισμένου Νομικού Συμβούλου
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΣΚΙΩΕΘ-Ξ8Π 08/02/2018 Αρ. Πρωτ.: 1737 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Υπέρ ΤΕΑΠΑΣΑ-ΤΕΑΕΧ εργοδότη
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 7ΑΞ6ΩΕΘ-ΨΥΚ 08/02/2018 Αρ. Πρωτ.: 1736 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΜΤΠΥ εργαζόμενου
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΤ7ΠΩΕΘ-Β1Γ 08/02/2018 Αρ. Πρωτ.: 1733 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ειδική εισφορά ΤΠΔΥ εργαζόμενου
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ψ027ΩΕΘ-4ΧΗ 07/02/2018 Αρ. Πρωτ.: 1721 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 2 3 4 225

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

63077 Κασσάνδρεια
Τηλ. 2374 350100
Φαξ 2374 350101