Αποφάσεις
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΠΟΕ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΑΥΛΙΟΙ ΧΩΡΟΙ)
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 4ΑΘΘΩΕΘ-9 20/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 9875 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΠΟΕ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 4ΑΘΘΩΕΘ-Θ 20/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 9856 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΠΟΕ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 4ΑΘΘΩΕΘ-3 20/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 9855 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΠΟΕ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΟΥ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΕΛ ΝΕΑΣ ΦΩΚΑΙΑΣ
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 4ΑΘΘΩΕΘ-Μ 20/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 9854 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΠΟΕ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΟΥ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΕΛ ΣΙΒΗΡΗΣ
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 4ΑΘΘΩΕΘ-Β 20/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 9853 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού 26.425,04 €, πληρωμή οφειλής Π.Ο.Ε. για εξόφληση των οκτώ πρώτων δόσεων διακανονισμού ληξιπρόθεσμων οφειλών (από ασφαλιστικές εισφορές υπαλλήλων Δήμου Παλλήνης) προς το Ι.Κ.Α. Κασσάνδρας, από συνολική οφειλή 454.589,68
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 4ΑΘΘΩΕΘ-Γ 20/05/2011 Αρ. Πρωτ.: - ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού 40.527,66 €, πληρωμή οφειλής Π.Ο.Ε. για εξόφληση προκαταβολής διακανονισμού οφειλής προς τη Δ.Ο.Υ. Κασσάνδρας, σύμφωνα με την αριθ. 117/2011 απόφαση του Δ.Σ.(ΑΠΟΦ.ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡ. 151/11)
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 4ΑΘΘΩΕΘ-Χ 20/05/2011 Αρ. Πρωτ.: - ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού 59.969,52 €, πληρωμή οφειλής Π.Ο.Ε. για Διαχείριση και λειτουργία ΧΥΤΑ Προγραμματική σύμβαση Δήμου Κασσάνδρας – Δήμου Παλλήνης – ΔΕΔΑΚΑΠ (προώθηση και υγειονομική ταφή απορριμμάτων Δήμου Παλλήνης στον ΧΥΤΑ από την προγρα
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 4ΑΘΘΩΕΘ-Ψ 20/05/2011 Αρ. Πρωτ.: - ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού 23.048,93 €, πληρωμή οφειλής Π.Ο.Ε. για Διαχείριση και Λειτουργία ΧΥΤΑ Προγραμματική Σύμβαση Δήμου Κασσάνδρας – Δήμου Παλλήνης – ΔΕΔΑΚΑΠ (προώθηση και υγειονομική ταφή απορριμμάτων Δήμου Κασσάνδρας στον ΧΥΤΑ για το έτος
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 4ΑΘΘΩΕΘ-Δ 20/05/2011 Αρ. Πρωτ.: - ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού 60.000,00 € για καταβολή φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας. (ΑΠΟΦ.ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡ. 148/11)
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 4ΑΘΘΩΕΘ-7 20/05/2011 Αρ. Πρωτ.: - ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού 2.000,00 € για ασφαλιστική κάλυψη μεταφορικών μέσων της υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας.(ΑΠΟΦ.ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡ. 147/11)
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 4ΑΘΘΩΕΘ-4 20/05/2011 Αρ. Πρωτ.: - ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού 810,00 € για ασφαλιστική κάλυψη μεταφορικών μέσων της Δημοτικής Αστυνομίας.(ΑΠΟΦ.ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡ.146/11)
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 4ΑΘΘΩΕΘ-Ρ 20/05/2011 Αρ. Πρωτ.: - ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού 1.000,00 € για ασφαλιστική κάλυψη μηχανημάτων της υπηρεσίας Τεχνικών Έργων.(ΑΠΟΦ.ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡ. 145/11)
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 4ΑΘΘΩΕΘ-Ε 20/05/2011 Αρ. Πρωτ.: - ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού 2.500,00 € για ασφαλιστική κάλυψη μεταφορικών μέσων της υπηρεσίας Ύδρευσης-Άρδευσης-Αποχέτευσης.(ΑΠΟΦ.ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡ. 144/11)
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 4ΑΘΘΩΕΘ-Ν 20/05/2011 Αρ. Πρωτ.: - ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού 400,00 € για ασφαλιστική κάλυψη μηχανημάτων της υπηρεσίας Ύδρευσης –Άρδευσης-Αποχέτευσης.(ΑΠΟΦ.ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡ.143/11)
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 4ΑΘΘΩΕΘ-Σ 20/05/2011 Αρ. Πρωτ.: - ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού 15.203,00 € για ασφαλιστική κάλυψη μεταφορικών μέσων της υπηρεσίας Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού.(ΑΠΟΦ.ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡ. 142/11)
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 4ΑΘΘΩΕΘ-5 20/05/2011 Αρ. Πρωτ.: - ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού 2.100,00 € για ασφαλιστική κάλυψη μηχανημάτων της υπηρεσίας Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού.(ΑΠΟΦ.ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡ. 141/11)
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 4ΑΘΘΩΕΘ-Κ 20/05/2011 Αρ. Πρωτ.: - ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού 2.400,00 € για μισθώματα κτιρίου στέγασης γραφείου Τ.K. Καλάνδρας για το διάστημα από 15/08/2010 έως 15/04/2011. (ΑΠΟΦ.ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡ. 140/11)
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 4ΑΘΙΩΕΘ-ΨΔ 19/05/2011 Αρ. Πρωτ.: - ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ
Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού 6.457,00 € για συντήρηση και επισκευή Η/Υ.(ΑΠΟΦ.ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡ. 139/11)
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 4ΑΘΙΩΕΘ-ΛΣ 19/05/2011 Αρ. Πρωτ.: - ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού 113,16 € για έξοδα δημοσίευσης στην Εφημερίδα «ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ» της αριθ. 103/2011 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου.(ΑΠΟΦ.ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡ. 138/11)
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 4ΑΘΙΩΕΘ-ΚΘ 19/05/2011 Αρ. Πρωτ.: - ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ
1 223 224 225 226 227 233

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

63077 Κασσάνδρεια
Τηλ. 2374 350100
Φαξ 2374 350101