Αποφάσεις
Προέγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2010 «ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 4Α1ΖΩΕΘ-5 29/03/2011 Αρ. Πρωτ.: 15/2011 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Προέγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2010 «ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 4Α1ΖΩΕΘ-Ο 29/03/2011 Αρ. Πρωτ.: 14/2011 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Προέγκριση Απολογισμού οικονομικού έτους 2010 ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 4Α1ΖΩΕΘ-Π 29/03/2011 Αρ. Πρωτ.: 10/2011 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση και διάθεση πιστώσεων
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 4Α1ΣΩΕΘ-Φ 22/03/2011 Αρ. Πρωτ.: 11/2011 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
1 231 232 233

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

63077 Κασσάνδρεια
Τηλ. 2374 350100
Φαξ 2374 350101