Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις - Προμήθειες/Περίληψη Διακήρυξης “Αποκατάσταση & Συντήρηση βλαβών οδικών δικτύων πλατειών & πάρκων Δήμου Κασσάνδρας”
30/01/2018

Κατεβάστε την περίληψη εδώ.

Μοιραστείτε το

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

63077 Κασσάνδρεια
Τηλ. 2374 350100
Φαξ 2374 350101