Δελτία Τύπου/ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 21-12
14/09/2012

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 21ης  ΣΥΝEΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΣΤΙΣ  14-09-2012

Α/Α

ΑΡΙΘ..

ΑΠΟΦ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΕ

ΛΗΦΘΗΚΕ

ΑΠΟΦΑΣΗ

1.

Ε.Η.Δ.

307

Έγκριση έκδοσης Εντάλματος Προπληρωμής ποσού 1.500,00 € στο όνομα του υπαλλήλου κ. Kαραγκούνη Γεωργίου για την πληρωμή της «Αμοιβής εταιρίας Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών για εκτιμήσεις ακινήτων του Δήμου».

ΟΜΟΦΩΝΗ

 

2.

Ε.Η.Δ.

308

Έγκριση δαπανών από Πάγια Προκαταβολή Τ.Κ. Καλάνδρας.

ΟΜΟΦΩΝΗ

 

3.

Ε.Η.Δ.

309

Έγκριση έκδοσης Εντάλματος Προπληρωμής ποσού 1.500,00 € στο όνομα του υπαλλήλου κ. Δοξάκη Γεωργίου για την πληρωμή ταχυδρομικών τελών.

ΟΜΟΦΩΝΗ

 

4.

Ε.Η.Δ.

310

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 15.000,00 € για «Προμήθεια ασυρμάτων υδρομέτρων Δημοτικής Ενότητας Παλλήνης».

ΟΜΟΦΩΝΗ

 

5.

Ε.Η.Δ.

311

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 15.000,00 € για «Προμήθεια ασυρμάτων υδρομέτρων Δημοτικής Ενότητας Κασσάνδρας».

ΟΜΟΦΩΝΗ

6.1

 

312

Έγκριση έκδοσης Εντάλματος Προπληρωμής ποσού 2.968,44 € στο όνομα του υπαλλήλου κ. Ανδρονικίδη Ευσταθίου, απαίτηση της Δ.Ε.Η. για την «Αύξηση ισχύος στο αντλιοστάσιο λυμάτων πλησίον Νεκροταφείου Χανιώτης» (Α.Δ.Σ. 73/2012).

ΟΜΟΦΩΝΗ

7.2

 

313

Έγκριση έκδοσης Εντάλματος Προπληρωμής ποσού 12.976,50 € στο όνομα του υπαλλήλου κ. Ανδρονικίδη Ευσταθίου, απαίτηση της Δ.Ε.Η. για την «Ηλεκτροδότηση αντλιοστασίου αποχέτευσης (2) Τ.Κ. Αθύτου στη θέση Γήπεδο» (Α.Δ.Σ. 197/2012).

ΟΜΟΦΩΝΗ

8.3

314

Έγκριση έκδοσης Εντάλματος Προπληρωμής ποσού 8.732,63 € στο όνομα του υπαλλήλου κ. Ανδρονικίδη Ευσταθίου, απαίτηση της Δ.Ε.Η. για την «Ηλεκτροδότηση αντλιοστασίου αποχέτευσης (1) Τ.Κ. Αθύτου στη θέση Βράχος» (Α.Δ.Σ. 197/2012).

ΟΜΟΦΩΝΗ

9.4

315

Έγκριση έκδοσης Εντάλματος Προπληρωμής ποσού 1.500,00 € στο όνομα του υπαλλήλου κ. Kωνσταντινούδη Κλεάνθη για την πληρωμή τελών κυκλοφορίας, παραβόλων ΚΤΕΟ και πινακίδων για το με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 9428 επιβατικό όχημα.

ΟΜΟΦΩΝΗ

10.5

316

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 15.699,42 € για την εξόφληση του 4ου λογαριασμού του έργου «Κρασπεδώσεις εντός Τ.Δ. Κρυοπηγής» (μελέτη 16/2009).

ΟΜΟΦΩΝΗ

11.6

317

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 40.000,00 € για «Αμοιβές Νομικών» Π.Ο.Ε.

ΟΜΟΦΩΝΗ

12.7

318

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 15.000,00 € για «Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ Δήμου-ΑΝΕΤΧΑ για καταπολέμηση κουνουπιών» (Α.Δ.Σ. 83/2012).

ΟΜΟΦΩΝΗ

13.8

319

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 12.000,00 €, «Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ Δήμου-ΑΝΕΤΧΑ για Απολύμανση-απεντόμωση και μυοκτονία στα Σχολεία της Π.Ε. Χαλκιδικής για το σχολικό έτος 2012-2013» (Α.Δ.Σ. 174/2012).

ΟΜΟΦΩΝΗ

14.9

320

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 10.000,00 €, «Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ Δήμου-ΑΝΕΤΧΑ για Καταπολέμηση ψύλλων στις στάνες» (Α.Δ.Σ. 107/2012).

ΟΜΟΦΩΝΗ

15.10

321

Καθορισμός των όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικών αγροτεμαχίων σε Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Κασσάνδρας.

ΟΜΟΦΩΝΗ

16.11

322

Έγκριση συμμετοχής του υπαλλήλου Φώτη Φωτόπουλου σε επιμορφωτικό Πρόγραμμα του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. με θέμα «Eκπαίδευση Προϊσταμένων Τμημάτων».

ΟΜΟΦΩΝΗ

17.12

323

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 11.070,00 € για «Βελτίωση ενδοδημοτικής οδοποιίας Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων» (μελέτη 33/2011).

ΟΜΟΦΩΝΗ

18.13

324

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 25.046,18 € για εξόφληση 4ου λογαριασμού του έργου «Ασφαλτόστρωση εσωτερικής οδοποιίας των Δ.Δ. Δήμου Κασσάνδρας» (μελέτη 170/2009).

ΟΜΟΦΩΝΗ

19.14

325

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 73.800,00 € για «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την υποστήριξη της Δ/νσης Τεχνικών υπηρεσιών και Περιβάλλοντος του Δήμου Κασσάνδρας, στην διαδικασία προγραμματισμού, επεξεργασίας και υλοποίησης μελετών και έργων της αρμοδιότητάς της».

ΑΝΑΒΟΛΗ

20.15

326

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 6.829,72 € για εξόφληση 3ου λογαριασμού του έργου «Ανάπλαση Παραλίας Καλλιθέας» (μελέτη 80/2009).

ΟΜΟΦΩΝΗ

21.16

327

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 4.675,05 € για εξόφληση 4ου λογαριασμού του έργου «Ανάπλαση Παραλιακής ζώνης Δ.Δ. Ν.Φωκαίας» (μελέτη 95/2009).

ΟΜΟΦΩΝΗ

22.17

328

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 9.500,00 € για «Γεωτεχνική έρευνα αποκατάστασης οδών Πευκοχωρίου-Αγίας Παρασκευής και N. Σκιώνης-Χανιώτης».

ΟΜΟΦΩΝΗ

23.18

329

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 5.600,00 € για «Γεωτεχνική μελέτη αποκατάστασης οδών Πευκοχωρίου-Αγίας Παρασκευής και Ν.Σκιώνης-Χανιώτης».

ΟΜΟΦΩΝΗ

24.19

330

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 23.653,69 € για «Επέκταση της ΜΕΛ Καλλιθέας και αποχετευτικό δίκτυο Κρυοπηγής β) υποέργο: Μελέτη επέκτασης της ΜΕΛ Καλλιθέας» (ΕΠΠΕΡΑΑ).

ΟΜΟΦΩΝΗ

25.20

331

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 950,00 € για το έργο «Ανάπλαση οικισμού Μόλα Καλύβα» (μελέτη 75/2009).

ΟΜΟΦΩΝΗ

26.21

332

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 10.000,00 € για «Λοιπές επιστροφές».*

ΟΜΟΦΩΝΗ

27.22

333

Καθορισμός όρων διακήρυξης δημοπρασίας για ανάθεση υπηρεσιών «Αποκομιδής απορριμμάτων-Καθαριότητας κοινοχρήστων χώρων και Ανακύκλωσης σε ιδιώτη» (άρθρο 61 παρ. 1 Ν. 3979/2011).

ΑΝΑΒΟΛΗ

28.

Ε.Η.Δ.

334

Έγκριση συμμετοχής της υπαλλήλου Κυριακούλας Παπαδοπούλου σε επιμορφωτικό Πρόγραμμα του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. με θέμα «Δημόσιο Λογιστικό-Διαδικασίες και Έλεγχος».

ΟΜΟΦΩΝΗ

 

Μοιραστείτε το

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

63077 Κασσάνδρεια
Τηλ. 2374 350100
Φαξ 2374 350101