Καλωσήρθατε στον Δήμο Κασσάνδρας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ

04/10/2017

κατεβάστε το αρχείο ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

κατεβάστε το αρχείο ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΥΣΙΜΑ

κατεβάστε το αρχείο ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΥΣΙΜΑ

κατεβάστε το αρχείο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

κατεβάστε το αρχείο ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΥΣΙΜΑ

κατεβάστε το αρχείο ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

κατεβάστε το αρχείο ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

κατεβάστε το αρχείο ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ