Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις - Προμήθειες/Τεύχη Δημοπράτησης Επισκευές κτιριακών υποδομών δημοτικών & σχολικών κτιρίων του Δήμου Κασσάνδρας