Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις - Προμήθειες/ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ : ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΚΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ
04/04/2017

ΑΡΙΘΜΟΣ Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : 39907

Μοιραστείτε το

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

63077 Κασσάνδρεια
Τηλ. 2374 350100
Φαξ 2374 350101