Αποφάσεις
Ορισμός Αναπληρωματικών μελών στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4Α3ΠΩΕΘ-ΓΠ 02/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 192/2011 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για τη σύσταση Εθελοντικής Ομάδας Δήμου Κασσάνδρας.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4Α3ΠΩΕΘ-Ω7 02/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 191/2011 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης περί αποδοχής της υπ΄ αριθ. 21/2011 μελέτης της εργασίας : ¨Ανάλυση πόσιμου νερού¨ και απ’ ευθείας ανάθεση εκτέλεσης εργασίας στο ΚΕΠΑΜΑΧ .
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4Α3ΠΩΕΘ-Γ8 02/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 184/2011 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης περί αποδοχής της υπ΄ αριθ. 23/2011 μελέτης του έργου : ¨Επισκευή & συντήρηση οχημάτων - μηχανημάτων Δήμου Κασσάνδρας¨ και καθορισμός του τρόπου δημοπράτησης.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4Α3ΠΩΕΘ-31 02/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 183/2011 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για την αποδοχή μελέτης του έργου ¨Κατασκευή παροχών ύδρευσης¨ και καθορισμός του τρόπου δημοπράτησης (αρ. μελ. 22/2011).
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4Α3ΠΩΕΘ-1 02/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 182/2011 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για την αποδοχή μελέτης του έργου ¨Κατασκευή παροχών αποχέτευσης¨ και καθορισμός του τρόπου δημοπράτησης (αρ. μελ. 19/2011).
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4Α3ΠΩΕΘ-Χ 02/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 181/2011 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Kατάρτιση Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κασσάνδρας (άρθρο 65 παρ. 4 Ν 3852/2010).
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4Α3ΠΩΕΘ-Ν 02/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 187/2011 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών του έργου ¨Επισκευές πεζοδρομίων και λοιπών χώρων Τ.Δ. Κασσάνδρειας, Φούρκας, Καλάνδρας, Κασσανδρινού¨ (αρ. μελ. 23/2010 Δήμου Κασσάνδρας).
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4Α3ΠΩΕΘ-Ε 02/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 178/2011 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ - ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ - ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΟΡΓΑΝΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης έργου ¨Επισκευές πεζοδρομίων και λοιπών χώρων Τ.Δ. Κασσάνδρειας, Φούρκας, Καλάνδρας, Κασσανδρινού¨ (αρ. μελ. 23/2010 Δήμου Κασσάνδρας).
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4Α3ΠΩΕΘ-8 02/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 177/2011 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου ¨Ανάδειξη Παραλίας Πευκοχωρίου¨ (αρ. μελ. 130/2007 Δήμου Παλλήνης).
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4Α3ΠΩΕΘ-Μ 02/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 176/2011 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου ¨Ανάπλαση κεντρικού δρόμου Δ.Δ. Πευκοχωρίου¨ (αρ. μελ. 242/2007 Δήμου Παλλήνης).
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4Α3ΠΩΕΘ-Π 02/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 175/2011 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου ¨Τσιμεντόστρωση δρόμων Δήμου¨ (αρ. μελ. 174/2006 Δήμου Παλλήνης).
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4Α3ΠΩΕΘ-Γ 02/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 174/2011 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου ¨Κατασκευή – Επέκταση δικτύου ομβρίων υδάτων (ολοκλήρωση εργασιών)¨ (αρ. μελ. 47/2006 Δήμου Παλλήνης).
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4Α3ΠΩΕΘ-Ξ 02/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 173/2011 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου ¨Κατασκευή – Επέκταση δικτύου ομβρίων υδάτων στο Δ.Δ. Πευκοχωρίου¨ (αρ. μελ. 175/2006 Δήμου Παλλήνης).
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4Α3ΠΩΕΘ-Ψ 02/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 172/2011 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου ¨Περίφραξη και Περιβάλλων χώρος ισογείου Δημ. Σχολείου Δ.Δ. Χανιώτης¨ (αρ. μελ. 137/2007 Δήμου Παλλήνης).
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4Α3ΠΩΕΘ-Ζ 02/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 171/2011 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου ¨Επισκευή – Ανάδειξη πηγαδιού¨ (αρ. μελ. 179/2009 Δήμου Παλλήνης).
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4Α3ΠΩΕΘ-Α 02/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 170/2011 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για την έγκριση συμμετοχής του Δήμου Κασσάνδρας στην Προγραμματική Σύμβαση για ¨Καταπολέμηση κουνουπιών Ν. Χαλκιδικής 2011¨ και ψήφιση πίστωσης.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4Α3ΠΩΕΘ-0 02/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 169/2011 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για αποδοχές επιχορηγήσεων.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4Α3ΠΩΕΘ-Ω 02/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 167/2011 ΔΩΡΕΑ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για την ανανέωση μίσθωσης Δημοτικού Καταστήματος στην Τ.Κ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4Α3ΠΩΕΘ-6 02/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 165/2011 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για χορήγηση επιδόματος σε υπαλλήλους του Δήμου, που ασχολήθηκαν το 2010 με την εξυπηρέτηση υπηκόων τρίτων χωρών.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4Α3ΠΩΕΘ-Θ 02/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 163/2011 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
1 117 118 119 120 121 127

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

63077 Κασσάνδρεια
Τηλ. 2374 350100
Φαξ 2374 350101