Αποφάσεις
Γνωμοδότηση για την τοποθέτηση πλωτής εξέδρας στο θαλάσσιο χώρο έμπροσθεν του ξενοδοχείου ¨ANASTASIA RESORΤ¨.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4ΑΘ4ΩΕΘ-Ξ 02/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 140/2011 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για να καταστεί η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Κασσάνδρας Διευθύνουσα Υπηρεσία των συνεχιζόμενων δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών & υπηρεσιών του Ν 3316/05 του πρώην Δήμου Παλλήνης.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4ΑΘ4ΩΕΘ-5 02/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 139/2011 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου ¨Κατασκευή Εξωτερικών Διακλαδώσεων Δικτύων Αποχέτευσης Οικισμών Καλάνδρας – Ποσειδίου – Αιγαιοπελαγίτικα¨ (αρ. μελ.46/2009).
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4ΑΘ4ΩΕΘ-Γ 02/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 138/2011 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ - ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ - ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΟΡΓΑΝΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για την οριστική παραλαβή του έργου ¨Άμεσα έργα αντιπλημμυρικής προστασίας στην περιοχή εκβολών του χειμάρρου Κασσανδρινού – Φούρκας¨ (αρ. μελ. 202/04).
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4ΑΘ4ΩΕΘ-8 02/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 137/2011 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ - ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ - ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΟΡΓΑΝΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου ¨Ανάπλαση παραλίας Καλλιθέας (αρ. μελ. 80/2009).
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4ΑΓΧΩΕΘ-Χ3 29/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 129/2011 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου ¨Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων¨ (αρ. μελ. 33/2010).
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4ΑΓΧΩΕΘ-ΑΒ 29/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 128/2011 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Λήψη απόφασης για έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου ¨Επισκευές πεζοδρομίων και λοιπών κοινοχρήστων χώρων Τ.Δ. Ν. Φώκαιας, Αφύτου, Καλλιθέας, Κρυοπηγής (αρ. μελ. 31/2010 Δήμου Κασσάνδρας).
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4ΑΓΧΩΕΘ-Ω4 29/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 127/2011 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου ¨Επισκευή βλαβών αποχέτευσης Τ.Δ. Δήμου Κασσάνδρας (αρ. μελ. 30/2010 Δήμου Κασσάνδρας).
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4ΑΓΧΩΕΘ-ΙΥ 29/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 126/2011 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για την έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών & 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου ¨Ανάπλαση Παραλίας Καλλιθέας (αρ. μελ. 80/2009 Δήμου Κασσάνδρας).
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4ΑΓΧΩΕΘ-Ξ6 29/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 136/2011 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ - ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ - ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΟΡΓΑΝΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου ¨Κατασκευή έργων υποδομής στο Δ.Δ. Παλιουρίου (αρ. μελ. 177/2009 Δήμου Κασσάνδρας).
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4ΑΓΧΩΕΘ-ΙΘ 29/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 135/2011 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ - ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ - ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΟΡΓΑΝΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου ¨Κατασκευή αγωγού ομβρίων υδάτων στα Δ.Δ. Πολυχρόνου και Δ.Δ. Αγίας Παρασκευής (αρ. μελ. 32/2010 Δήμου Κασσάνδρας).
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4ΑΓΧΩΕΘ-ΔΕ 29/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 134/2011 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ - ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ - ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΟΡΓΑΝΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου ¨Επισκευές πεζοδρομίων και λοιπών κοινοχρήστων χώρων Τ.Δ. Ν. Φώκαιας, Αφύτου, Καλλιθέας, Κρυοπηγής (αρ. μελ. 31/2010 Δήμου Κασσάνδρας).
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4ΑΓΧΩΕΘ-Π 29/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 133/2011 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ - ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ - ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΟΡΓΑΝΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου ¨Επισκευή βλαβών αποχέτευσης Τ.Δ. Δήμου Κασσάνδρας (αρ. μελ. 30/2010 Δήμου Κασσάνδρας)¨.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4ΑΓΧΩΕΘ-Χ 29/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 132/2011 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ - ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ - ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΟΡΓΑΝΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. της παροχής υπηρεσιών ¨Λειτουργία και Συντήρηση Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων Δήμου Κασσάνδρας¨ (αρ. μελ. 22/2009 Δήμου Κασσάνδρας).
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4ΑΓΧΩΕΘ-Ω 29/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 131/2011 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ - ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ - ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΟΡΓΑΝΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης της παροχής υπηρεσιών ¨Καθαρισμός – Αποφράξεις φρεατίων και δικτύων ομβρίων υδάτων και αποχέτευσης Δήμου Κασσάνδρας¨ (αρ. μελ. 17/2010 Δήμου Κασσάνδρας).
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4ΑΓΧΩΕΘ-6 29/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 130/2011 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ - ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ - ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΟΡΓΑΝΟ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
Λήψη απόφασης για την απασχόληση προσωπικού της Υπηρεσίας Καθαριότητας.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4ΑΓΧΩΕΘ-Ε 29/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 123/2011 ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Λήψη απόφασης για την απασχόληση προσωπικού της Υπηρεσίας Ύδρευσης.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4ΑΓΧΩΕΘ-Ο 29/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 122/2011 ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Λήψη απόφασης για απαιτήσεις της Δ.Ε.Η.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4ΑΓΧΩΕΘ-Γ 29/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 119/2011 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Επιστροφή ποσών ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4ΑΓΧΩΕΘ-2 29/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 115/2011 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ - ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ - ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΟΡΓΑΝΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για τον ορισμό εκπροσώπου στο Κέντρο Πρόληψης ¨ΠΝΟΗ¨.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4ΑΓΧΩΕΘ-Φ 29/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 113/2011 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
1 121 122 123 124 125 127

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

63077 Κασσάνδρεια
Τηλ. 2374 350100
Φαξ 2374 350101