Αποφάσεις
ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (26/2011)
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: 45Β2ΩΕΘ-ΡΞΓ 03/11/2011 Αρ. Πρωτ.: 26/2011 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΡΥΜΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΦΩΚΑΙΑ
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: 45Ο1ΩΕΘ-ΦΦΦ 24/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 35/2011 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΕΙΣ ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (33-2011)
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: 45Ο1ΩΕΘ-8Ε8 24/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 33/2011 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΑΔΕΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: 45Ο1ΩΕΘ-5Η8 24/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 32/2011 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (Α. ΑΠ. 34-2011)
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: 45Ο1ΩΕΘ-6ΕΖ 24/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 34/2011 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Ανακατασκευή παρτεριού έμπροσθεν καταστήματος Λειβαδιώτη Δέσποινας. (31/2011)
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: 4Α8ΘΩΕΘ-ΦΩ2 28/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 31/2011 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Χορηγήσεις - ανανεώσεις αδειών χρήσης μουσικών οργάνων. (30/2011)
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: 4Α8ΘΩΕΘ-17Ρ 28/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 30/2011 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Προεγκρίσεις αδειών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος. (29/2011)
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: 4Α8ΘΩΕΘ-5ΔΖ 28/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 29/2011 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΑΝΑΝΕΩΣΕΙΣ ΑΔΕΙΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (ΑΡ. ΑΠΟΦ. 25-2011)
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: 4Α8ΗΩΕΘ-ΝΥΥ 23/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 25/2011 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΑΔΕΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΑΡ. ΑΠΟΦ. 24-2011)
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: 4Α8ΗΩΕΘ-Ζ0Η 23/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 24/2011 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΣΤΑΣΙΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ (23/2011)
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: 4ΑΜΔΩΕΘ-Δ27 30/08/2011 Αρ. Πρωτ.: 23/2011 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ (22/2010)
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: 4ΑΜΔΩΕΘ-Θ1Β 30/08/2011 Αρ. Πρωτ.: 22/2011 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΗ - ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: 4ΑΜΔΩΕΘ-ΗΣΕ 30/08/2011 Αρ. Πρωτ.: 21/2011 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΑΔΕΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ (20/2011)
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: 4ΑΜΔΩΕΘ-596 30/08/2011 Αρ. Πρωτ.: 20/2011 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: 4Α2ΧΩΕΘ-Ε 01/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 17/2011 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΑΝΑΝΕΩΣΕΙΣ ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: 4Α2ΧΩΕΘ-Α 01/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 19/2011 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΑΔΕΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: 4Α2ΧΩΕΘ-Μ 01/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 18/2011 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: 4Α2ΧΩΕΘ-9 01/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 17/2011 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΝΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: 4Α35ΩΕΘ-4 30/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 16/2011 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΝΑΝΕΩΣΕΙΣ ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: 4Α36ΩΕΘ-Η 08/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 14/2011 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
1 12 13 14 15

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

63077 Κασσάνδρεια
Τηλ. 2374 350100
Φαξ 2374 350101