ΕΣΠΑ/ΕΣΠΑ/, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΥΚΕΙΟΥ-ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ/Γνωμοδότηση στην Διακήρυξη και στα τεύχη δημοπράτησης του Υ/Ε-1 “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΥΚΕΙΟΥ-ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ”

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

63077 Κασσάνδρεια
Τηλέφωνο 2374 350100
Φαξ 2374 350101