Αποφάσεις
Ανατροπή απόφασης ανάληψης υποχρέωσης – δέσμευσης πίστωσης (παρ.1β. άρθρο 4 Π.Δ. 113/2010).
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΤΝΔΩΕΘ-3ΙΤ 23/02/2018 Αρ. Πρωτ.: 31 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Λήψη απόφασης περί άσκησης ή μη ενδίκων μέσων κατά της 34/2018 Διαταγής πληρωμής της K/Ξ ΤΗALIS-ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΒΒ5ΩΕΘ-9ΑΞ 23/02/2018 Αρ. Πρωτ.: 26 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : Επισκευές κτιριακών υποδομών οικίσκων των αντλιοστασίων ύδρευσης και αποχέτευσης του Δήμου Κασσάνδρας
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 68ΜΗΩΕΘ-Ο44 21/02/2018 Αρ. Πρωτ.: 2699 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Έγκριση πρακτικού ΙΙΙ του διαγωνισμού της προμήθειας «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου και των Ν.Π.Δ.Δ.» (μόνο λιπαντικά ) Κατακύρωση του διαγωνισμού (αρ.μελ.96/2017).
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΧΟ5ΩΕΘ-7ΙΒ 21/02/2018 Αρ. Πρωτ.: 36 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Κατάρτιση σχεδίου 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΖΞΞΩΕΘ-ΠΡ0 20/02/2018 Αρ. Πρωτ.: 40 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Τροποποίηση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης και προϋπολογισμού του Δήμου Κασσάνδρας για την εκτέλεση των επειγουσών εργασιών σε αντλιοστάσια ύδρευσης και γεωτρήσεις λόγω εκδήλωσης θεομηνίας.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ω4ΗΠΩΕΘ-ΣΧ8 20/02/2018 Αρ. Πρωτ.: 39 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος, Ετήσιου Προγράμματος Δράσης και προϋπολογισμού του Δήμου για την επείγουσα κατασκευή έργων αντιπλημμυρικής προστασίας οικισμών Χανιώτης και Πολυχρόνου.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΥΑΒΩΕΘ-ΧΝΨ 20/02/2018 Αρ. Πρωτ.: 38 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 των συνεχιζομένων εργασιών-προμηθειών κλπ, για τις οποίες αρμόδιο όργανο είναι η Οικονομική Επιτροπή.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ψ0ΡΗΩΕΘ-Π6Τ 16/02/2018 Αρ. Πρωτ.: 30 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Κατάρτιση σχεδίου 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΛΔΗΩΕΘ-92Π 16/02/2018 Αρ. Πρωτ.: 33 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 17.193,00 € με τίτλο «Ασφαλιστήρια μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων Δήμου Κασσάνδρας»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 68ΖΡΩΕΘ-Μ14 16/02/2018 Αρ. Πρωτ.: 35 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Έγκριση Πρακτικού ΙΙΙ του διαγωνισμού της υπηρεσίας «Αντικατάσταση φθαρμένων εξαρτημάτων και Προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού στις εγκαταστάσεις αποχέτευσης του Δήμου Κασσάνδρας» Κατακύρωση του διαγωνισμού (αριθ. μελέτης 178/2016).
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΑΜΡΩΕΘ-ΛΝ4 16/02/2018 Αρ. Πρωτ.: 37 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: Κατασκευή παροχών αποχέτευσης και επέκταση δικτύων αποχέτευσης Δήμου Κασσάνδρας
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6451ΩΕΘ-ΧΙΠ 14/02/2018 Αρ. Πρωτ.: 2346 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 ΤΩΝ ΠΟΛΥΕΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΓΝΥΩΕΘ-271 13/02/2018 Αρ. Πρωτ.: 17-2018 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΜΤΠΥ εργαζόμενου
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ω8ΨΓΩΕΘ-Ξ3Υ 09/02/2018 Αρ. Πρωτ.: 1733 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Υπέρ ΜΤΠΥ αιρετών
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 7Υ17ΩΕΘ-8ΟΞ 08/02/2018 Αρ. Πρωτ.: 1851 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΦΚΑ ΥΓΕΙΑΣ(ΤΣΜΕΔΕ ΤΥΔΕ κ.λ.π) ΑΙΡΕΤΩΝ
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΛΤ2ΩΕΘ-ΟΩΞ 08/02/2018 Αρ. Πρωτ.: 1841 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π ( ΤΕΑΔΥ εργοδότη )
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 7Α96ΩΕΘ-ΗΣΚ 08/02/2018 Αρ. Πρωτ.: 1810 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π ( τέως ΤΕΑΔ) Νομικού Συμβούλου (εργοδότη)
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΓΒΞΩΕΘ-2ΥΓ 08/02/2018 Αρ. Πρωτ.: 1807 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π ( τέως ΤΣΜΕΔΕ επικουρικό ειδικών σ...
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 60Φ8ΩΕΘ-ΩΗΖ 08/02/2018 Αρ. Πρωτ.: 1799 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΦΚΑ ( τέως ΤΥΔΕ ) Νομικού Συμβούλου
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 63ΔΖΩΕΘ-ΜΟΥ 08/02/2018 Αρ. Πρωτ.: 1796 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 2 3 225

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

63077 Κασσάνδρεια
Τηλ. 2374 350100
Φαξ 2374 350101