Αθλητισμός

Προγράμματα Άθλησης για Όλους

Η δια βίου άθληση αποτελεί μια από τις βασικές συνιστώσες για την ποιοτική διαχείριση και ουσιαστική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου του πολίτη, λαμβάνοντας υπόψη το σύγχρονο τρόπο ζωής και τα αποτελέσματα των ερευνών για τη θετική επίδραση της άσκησης στην υγεία και στην ψυχοκοινωνική κατάσταση του ατόμου.

Για την ικανοποίηση των αναγκών άθλησης των πολιτών, σχεδιάστηκαν από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) τα Προγράμματα Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο.), που αποτελούν τον προνομιακό χώρο σύνδεσης και συνέχειας των άλλων δύο πυλώνων ανάπτυξης του αθλητισμού, τη σχολική φυσική αγωγή και τον αγωνιστικό αθλητισμό.

Τα Π.Α.γ.Ο. υλοποιούνται με την κεντρική ευθύνη του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού δια της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.), σε συνεργασία με τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο. Τ.Α.) και άλλους φορείς, όπως αθλητικές ομοσπονδίες, αθλητικά σωματεία, μορφωτικούς συλλόγους, πολιτιστικούς συλλόγους, αθλητικά κέντρα, φορείς.

Ο Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Κασσάνδρας (Α.Ο.Δ.Κ) υλοποιεί τα προγράμματα με επιτυχία εδώ και χρόνια στις αθλητικές εγκαταστάσεις του. Κάθε χρόνο και σε συνεργασία με το ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ προγραμματίζει τις απαραίτητες ενέργεις για την υλοποίηση των προγραμμάτων.

Τα προγράμματα χωρίζονται σε Γενικά και Ειδικά.

Τα Γενικά αφορούν τις εξής κατηγορίες:

  1. Άθληση και Γυναίκα
  2. Άσκηση ενηλίκων
  3. Άσκηση στην Εφηβική Ηλικία
  4. Παιδί και Αθλητισμός
  5. Άσκηση στην Τρίτη ηλικία

Τα Ειδικά αφορούν το πρόγραμμα:

  1. Άσκηση στις Φυλακές (προγράμματα άθλησης τροφίμων στο κατάστημα κράτησης Αγροτικών Φυλακών Κασσάνδρας).

Σχετικές εκδηλώσεις

Μοιραστείτε το

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

63077 Κασσάνδρεια
Τηλέφωνο 2374 350100
Φαξ 2374 350101