Αποφάσεις
Εντολή μετακίνησης Ειδικού Συμβούλου, για εργασία εκτός έδρας.
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΕΒΝΩΕΘ-ΑΝ9 02/06/2023 Αρ. Πρωτ.: 639/2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΔΡΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ Δ.Ε. ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 9ΨΔΡΩΕΘ-Ο7Ω 02/06/2023 Αρ. Πρωτ.: 537 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΦΞΥΩΕΘ-Τ0Δ 31/05/2023 Αρ. Πρωτ.: 10497 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΜΕ ΚΑ 30-7334.012
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΨΠΧΩΕΘ-ΤΒ6 29/05/2023 Αρ. Πρωτ.: 115 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΜΕ ΚΑ 10-7311.004
Δήμαρχος ΑΔΑ: Ψ64ΘΩΕΘ-ΗΒΣ 29/05/2023 Αρ. Πρωτ.: 114 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΜΕ ΚΑ 30-7323,003
Δήμαρχος ΑΔΑ: Ψ3ΘΧΩΕΘ-ΣΡΟ 29/05/2023 Αρ. Πρωτ.: 113 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑ30-7322.001
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΞΕΧΩΕΘ-Χ7Υ 29/05/2023 Αρ. Πρωτ.: 112 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Εντολή μετακίνησης υπαλλήλου για εργασία εκτός έδρας.
Δήμαρχος ΑΔΑ: 9Τ9ΥΩΕΘ-ΜΤΞ 29/05/2023 Αρ. Πρωτ.: 627/2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση Δημάρχου Κασσάνδρας 626/2023 για την Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών προμήθειας «Δαπανών δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών»
Δήμαρχος ΑΔΑ: 9ΞΘ2ΩΕΘ-ΔΒΔ 29/05/2023 Αρ. Πρωτ.: 626 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΛΥΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΛΕΙΒΑΔΙΩΤΗ ΣΩΚΡΑΤΗ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΓΨΝΩΕΘ-ΒΥΒ 29/05/2023 Αρ. Πρωτ.: 488 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης Α386/203
Δήμαρχος ΑΔΑ: 67Κ3ΩΕΘ-8ΗΠ 29/05/2023 Αρ. Πρωτ.: 10214 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόφαση Δημάρχου Κασσάνδρας για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών «Συνδρομή για την πρόσβαση στη διαδικτυακή εφαρμογή της ΔήμοςΝΕΤ, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας www.4412.gr».
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6Φ4ΕΩΕΘ-Ο9Ι 29/05/2023 Αρ. Πρωτ.: 625 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Εντολή μετακίνησης Ειδικού Συμβούλου, για εργασία εκτός έδρας.
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6095ΩΕΘ-ΟΚ0 25/05/2023 Αρ. Πρωτ.: 620/2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΣΝΞΩΕΘ-ΛΕΡ 25/05/2023 Αρ. Πρωτ.: 10038 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Εντολή επιμόρφωσης & μετακίνησης εκτός έδρας υπαλλήλου.
Δήμαρχος ΑΔΑ: 9ΚΠ1ΩΕΘ-ΚΕΝ 25/05/2023 Αρ. Πρωτ.: 617/2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΣΘΜΩΕΘ-ΗΚΘ 25/05/2023 Αρ. Πρωτ.: 9944 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑ
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΙ6ΦΩΕΘ-Ε6Ω 25/05/2023 Αρ. Πρωτ.: 612 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΣΤΟ ΚΑΣΣΑΝΔΡΗΝΟ(ΜΟΛΑ ΚΑΛΥΒΑ)
Δήμαρχος ΑΔΑ: 9ΙΛΖΩΕΘ-ΠΘΕ 24/05/2023 Αρ. Πρωτ.: 9922 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΣΤΗ Ν.ΦΩΚΑΙΑ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 9Ο6ΛΩΕΘ-9Ψ2 24/05/2023 Αρ. Πρωτ.: 9921 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΣΤΗ Ν.ΣΚΙΩΝΗ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΞΒΚΩΕΘ-8ΦΟ 24/05/2023 Αρ. Πρωτ.: 9919 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 2 3 302

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

63077 Κασσάνδρεια
Τηλέφωνο 2374 350100
Φαξ 2374 350101