Αποφάσεις
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 135-2017
Δήμαρχος ΑΔΑ: Ω8ΠΔΩΕΘ-ΡΜΕ 18/10/2017 Αρ. Πρωτ.: 322 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 134-2017
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΕ01ΩΕΘ-Ψ26 18/10/2017 Αρ. Πρωτ.: 321 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΜΕ ΑΡΙΘΜ.ΜΕΛ.125-2017
Δήμαρχος ΑΔΑ: Ω3ΘΠΩΕΘ-2Φ2 18/10/2017 Αρ. Πρωτ.: 320 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΥΝ5ΩΕΘ-ΝΔΝ 18/10/2017 Αρ. Πρωτ.: 21854 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΚΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΦΟΥΡΚΑΣ
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΨΣΠΩΕΘ-ΨΨΛ 13/10/2017 Αρ. Πρωτ.: 21500 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Συντήρηση και επισκευή φωτοτυπικών και εκτυπωτικών μηχανημάτων
Δήμαρχος ΑΔΑ: 722ΖΩΕΘ-Ο1Κ 12/10/2017 Αρ. Πρωτ.: 316 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση μετακίνησης υπαλλήλων για εργασία εκτός έδρας
Δήμαρχος ΑΔΑ: 7ΣΝ0ΩΕΘ-9ΗΤ 12/10/2017 Αρ. Πρωτ.: 318/2017 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορισμός μέλους στην επιτροπή εκτίμησης και καταμέτρηση ακινήτου που πρόκειται να αγοραστεί για την ανέγερση Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην Τ.Κ. Κρυοπηγής.
Δήμαρχος ΑΔΑ: 73ΛΓΩΕΘ-ΛΒΜ 12/10/2017 Αρ. Πρωτ.: 315/2017 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 130-2017
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΚΔΜΩΕΘ-ΦΣΚ 10/10/2017 Αρ. Πρωτ.: 309 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 129-2017
Δήμαρχος ΑΔΑ: 7ΤΨ9ΩΕΘ-4Κ1 10/10/2017 Αρ. Πρωτ.: 308 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 128-2017
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΕΛΦΩΕΘ-ΠΘΠ 10/10/2017 Αρ. Πρωτ.: 307 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 127-2017
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΣΕΖΩΕΘ-ΨΤΔ 10/10/2017 Αρ. Πρωτ.: 306 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 7ΝΜ0ΩΕΘ-ΔΔΡ 10/10/2017 Αρ. Πρωτ.: 21103 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ Η/Υ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6Ω5ΖΩΕΘ-ΔΟ2 06/10/2017 Αρ. Πρωτ.: 303 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΑΝΟΡΥΞΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΨ4ΗΩΕΘ-ΓΡ8 05/10/2017 Αρ. Πρωτ.: 299 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Προμήθεια Εκτυπωτικών Φωτοτυπικών Μηχανημάτων
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6271ΩΕΘ-ΒΕΕ 02/10/2017 Αρ. Πρωτ.: 298 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Εργασίες κατάσβεσης πυρκαγιάς στη Τ.Κ. Κασσανδρινού περιοχή Μόλα - Καλύβα
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6Σ6ΜΩΕΘ-ΜΦΟ 29/09/2017 Αρ. Πρωτ.: 295 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Εργασίες κατάσβεσης πυρκαγιάς στη Τ.Κ. Κασσανδρινού περιοχή Μόλα - Καλύβα
Δήμαρχος ΑΔΑ: 7ΤΦ0ΩΕΘ-Ζ9Ι 29/09/2017 Αρ. Πρωτ.: 294 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Εργασίες κατάσβεσης πυρκαγιάς στη Τ.Κ. Κασσανδρινού στη περιοχή Μόλα - Καλύβα
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΞΟΩΩΕΘ-45Π 28/09/2017 Αρ. Πρωτ.: 293 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΝΕΤ
Δήμαρχος ΑΔΑ: Ω9ΝΘΩΕΘ-Σ8Ε 28/09/2017 Αρ. Πρωτ.: 297 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 2 3 116

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

63077 Κασσάνδρεια
Τηλέφωνο 2374 350100
Φαξ 2374 350101