Αποφάσεις
Λήψη μέτρων οικονομικής ελάφρυνσης για επιχειρήσεις και δημότες που επλήγησαν από τον κορωνοϊό.(44/2020)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ψ33ΦΩΕΘ-1ΔΔ 03/04/2020 Αρ. Πρωτ.: 44/2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για την έγκριση της 1ης υποχρεωτικής αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 και αντίστοιχη αναμόρφωση του πίνακα στοχοθεσίας (ΟΠΔ)2020.(43/2020)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ω3Ρ3ΩΕΘ-ΘΦ3 03/04/2020 Αρ. Πρωτ.: 43/2020 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για το κατεπείγον της συνεδρίασης.(42/2020)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΦΘΛΩΕΘ-ΖΒΗ 03/04/2020 Αρ. Πρωτ.: 42/2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης επί του τελικού εκκαθαριστικού συγκριτικού πίνακα της μελέτης «Πολεοδόμησης Πράξης Εφαρμογής και συμπληρωματικής Κτηματογράφησης για τις περιοχές σχεδίου Δήμου Κασσάνδρειας Α+Β κατοικίας».(36/2020)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ω6ΘΑΩΕΘ-2ΣΒ 30/03/2020 Αρ. Πρωτ.: 36/2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για το κατεπείγον της συνεδρίασης.(35/2020)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΧΞΕΩΕΘ-0ΡΡ 30/03/2020 Αρ. Πρωτ.: 35/2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Αναστολή σφράγισης καταστημάτων στη θέση ¨Βράχος¨ Αφύτου.(32/2020)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6Ο39ΩΕΘ-5Υ0 09/03/2020 Αρ. Πρωτ.: 32/2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για τη συζήτηση ή μη κατεπειγόντων θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6Η78ΩΕΘ-ΚΣΥ 09/03/2020 Αρ. Πρωτ.: 31/2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση παράτασης συνολικής συμβατικής προθεσμίας του έργου «Κατασκευή Ολοήμερου Νηπιαγωγείου Νέας Φώκαιας», με κωδικό ΟΠΣ 5001019 (αριθμ. μελ. 40/2017).(34/2020)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 61ΜΞΩΕΘ-3ΧΤ 06/03/2020 Αρ. Πρωτ.: 34/2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Γνωμοδοτήσεις Κοινοτήτων. (30/2020)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΣΗ7ΩΕΘ-4ΙΨ 05/03/2020 Αρ. Πρωτ.: 30/2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ψήφισμα για την παραμονή του Υποθηκοφυλακείου Κασσάνδρας στην Κασσάνδρεια.(29/2020)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΝ51ΩΕΘ-4ΞΚ 05/03/2020 Αρ. Πρωτ.: 29/2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για την αγορά οικοπέδου για ανέγερση κτιρίου για τη στέγαση Δημοτικών Υπηρεσιών Δήμου Κασσάνδρας σε χώρο προβλεπόμενο από τον εγκεκριμένο Πολεοδομικό Σχεδιασμό στη Ζώνη ΠΕ1.(26/2020)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΗΟ5ΩΕΘ-ΑΣΣ 05/03/2020 Αρ. Πρωτ.: 26/2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για τη διάνοιξη των δρόμων που φαίνονται στις Πολεοδομικές μελέτες παραλίας Φούρκας, οικισμού Σίβηρης και οικισμού Πολυχρόνου.(24/2020)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 9ΛΘ3ΩΕΘ-Υ37 05/03/2020 Αρ. Πρωτ.: 24/2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για απευθείας μετάδοση Δημοτικών Συμβουλίων προκειμένου να ενημερώνονται οι δημότες.(23/2020)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 64ΔΓΩΕΘ-0ΒΨ 05/03/2020 Αρ. Πρωτ.: 23/2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Ψήφισμα για την κατάργηση της συγχώνευσης των δύο καταστημάτων της ΔΕΗ στον Πολύγυρο και στα Ν.Μουδανιά Χαλκιδικής και τη δημιουργία ενός καταστήματος ΔΕΗ στην Κασσάνδρεια.(4/2020)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΖΡΣΩΕΘ-ΒΥΔ 05/03/2020 Αρ. Πρωτ.: 4/2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για την αντιμετώπιση του προβλήματος της διέλευσης και σύνδεσης πεζών και τροχοφόρων επί του περιφερειακού δρόμου και έναντι του κόμβου της περιοχής εισόδου Άγιος Ιωάννης παραλία Φούρκας.(25/2020)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΟΚΘΩΕΘ-ΓΕ1 05/03/2020 Αρ. Πρωτ.: 25/2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Λήψη απόφασης για εξωδικαστικό συμβιβασμό ή κατάργηση δίκης επί των υπ’ αρ. 93/2019 και 66/2019 διαταγών πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χαλκιδικής (υπόθεση εταιρίας ENACT).(6/2020)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΚΒ5ΩΕΘ-ΩΔΝ 03/03/2020 Αρ. Πρωτ.: 6/2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για τη διευθέτηση του προβλήματος στέγασης του Δημοτικού Σχολείου Κοινότητας Χανιώτης.(7/2020)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΔΝΟΩΕΘ-Ξ2Τ 03/03/2020 Αρ. Πρωτ.: 7/2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για την Κατάρτιση και ψήφιση τροποποίησης Εσωτερικού Κανονισμού Υπηρεσιών (ΕΚΥ) της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Κασσάνδρας.(20/2020)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 60ΠΘΩΕΘ-Β1Π 28/02/2020 Αρ. Πρωτ.: 20/2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για την παράταση μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση Λυκειακών τάξεων του Λυκείου Πευκοχωρίου.(12/2020)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΡΚΞΩΕΘ-21Ε 26/02/2020 Αρ. Πρωτ.: 12/2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ψήφισμα για τη στήριξη του θεσμού των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) και παιδιών/ατόμων με αναπηρία (ΚΔΑΠ-ΜΕΑ).(28/2020)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΟΗΦΩΕΘ-63Π 25/02/2020 Αρ. Πρωτ.: 28/2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
1 2 3 144

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

63077 Κασσάνδρεια
Τηλέφωνο 2374 350100
Φαξ 2374 350101