Αποφάσεις
Καθορισμός όρων διακήρυξης δημοπρασίας για τη μίσθωση κτιρίου για τη στέγαση γραφείου της υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΔ60ΩΕΘ-Δ44 03/10/2018 Αρ. Πρωτ.: 314-2018 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Καθορισμός όρων διακήρυξης δημοπρασίας για τη μίσθωση κτιρίου για τη στέγαση ιατρείου και κοινοτικού γραφείου Τ.Κ. Καλάνδρας
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΖΘΚΩΕΘ-Σ1Ν 02/10/2018 Αρ. Πρωτ.: 303-2018 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Καθορισμός όρων διακήρυξης δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση Λυκειακών Τάξεων του Λυκείου Κασσάνδρειας .
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΓ4ΥΩΕΘ-ΩΟΜ 02/10/2018 Αρ. Πρωτ.: 313-2018 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ
Απευθείας ανάθεση της μελέτης με τίτλο «Μελέτη δικτύου ομβρίων υδάτων Δ.Κ. Κασσάνδρας, Δ.Κ. Ν. Φωκαίας, Τ.Κ. Καλάνδρας και Τ.Κ. Καλλιθέας» σε ιδιώτες μελετητές (κατεπείγουσα ανάγκη άρθρο 72,παρ.1 περ.Δ’ και άρθρο 58 παρ.2 του Ν.3582/2010).
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 7ΥΣ7ΩΕΘ-ΝΘΡ 26/09/2018 Αρ. Πρωτ.: 312-18 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Περίληψη Διακήρυξης Επέκταση Συστήματος Τηλελέγχου, Τηλεχειρισμού και Ελέγχου Διαρροών Δικτύων Ύδρευσης του Δήμου Κασσάνδρας στις Τ.Κ.Ν. Σκιώνης, Αγ. Παρασκευής και Παλιουρίου
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΕΡΘΩΕΘ-ΓΦΠ 25/09/2018 Αρ. Πρωτ.: 15851 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Έγκριση Πρακτικού Ι της Ε.Δ. για την ανάδειξη αναδόχου «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» (αριθ. μελ.58/2018).
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΝΘΡΩΕΘ-ΔΟ0 24/09/2018 Αρ. Πρωτ.: 309-18 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την μίσθωση ακινήτων για χρήση στάθμευσης οχημάτων στην Τ.Κ. Καλάνδρας.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΠΘΧΩΕΘ-ΑΔΦ 20/09/2018 Αρ. Πρωτ.: 310-18 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση δαπάνης προμήθειας Μ.Α.Π. και γάλακτος καθαριστών σχολείων για λογαριασμό των Σχολικών Επιτροπών
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ω272ΩΕΘ-ΙΨΗ 20/09/2018 Αρ. Πρωτ.: 308-18 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Παραλαβή της μελέτης: «ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΚΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΦΟΥΡΚΑΣ – Γεωτεχνική έρευνα/μελέτη 1ο Στάδιο »
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΘ2ΚΩΕΘ-ΒΝΤ 18/09/2018 Αρ. Πρωτ.: 306-18 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Καθορισμός τρόπου ανάθεσης της μελέτης: «Μελέτη δικτύου ομβρίων υδάτων οικισμών Πευκοχωρίου και Αγίας Παρασκευής
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΥ8ΓΩΕΘ-Φ4Ρ 18/09/2018 Αρ. Πρωτ.: 305-18 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Καθορισμός τρόπου ανάθεσης της μελέτης: «Μελέτη δικτύου ομβρίων υδάτων οικισμών Κασσανδρείας,Αφύτου και Καλλιθέας»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6Ω34ΩΕΘ-3Σ9 17/09/2018 Αρ. Πρωτ.: 304-18 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Τροποποίηση των όρων σύμβασης για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο «ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018» σε συμόρφωση με το Π.Δ.31/2018.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ω15ΘΩΕΘ-ΨΜΕ 30/08/2018 Αρ. Πρωτ.: 302-18 ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Κατάρτιση σχεδίου 7ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού και ετήσιου προγράμματος δράσης οικονομικού έτους 2018.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 69Θ9ΩΕΘ-ΤΗ9 29/08/2018 Αρ. Πρωτ.: 298-18 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ορισμός υπόλογου για απαιτήσεις της Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΨΝ8ΩΕΘ-496 29/08/2018 Αρ. Πρωτ.: 296-18 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για την υποστήριξη των συμφερόντων του Δήμου Κασσάνδρας στο θ’ Τμήμα του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης για την υπόθεση αγωγής με αριθ. καταθ. ΑΓ 9305/24-9-2010 κατά του Ελληνικού Δημοσίου»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6Ψ67ΩΕΘ-ΤΡΗ 29/08/2018 Αρ. Πρωτ.: 297-18 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για την υποστήριξη των συμφερόντων του Δήμου Κασσάνδρας στο B’Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης για την υπόθεση αγωγής με αριθ. καταθ. 574/4-2-15 της Α.Ε. «ΓΑΙΑ-ΜΑΜΟΥΝΗΣ Δ. ΚΑΙ ΣΙΑ».
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΦΔ1ΩΕΘ-Η8Ω 29/08/2018 Αρ. Πρωτ.: 300-18 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για την υποστήριξη των συμφερόντων του Δήμου Κασσάνδρας στο B’Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης για την υπόθεση αγωγής με αριθ. καταθ. 573/4-2-15 της Α.Ε. «ΓΑΙΑ-ΜΑΜΟΥΝΗΣ Δ. ΚΑΙ ΣΙΑ».
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΝΔΨΩΕΘ-ΝΦΛ 29/08/2018 Αρ. Πρωτ.: 299-18 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της απόφασης 189-190-191/2018 Διαταγών πληρωμής Μ.Π.Χ.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 7Σ5ΜΩΕΘ-ΙΝ7 22/08/2018 Αρ. Πρωτ.: 293-18 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Κατάρτιση σχεδίου 6ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΩΔΨΩΕΘ-6ΣΓ 09/08/2018 Αρ. Πρωτ.: 294-18 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος, Ετήσιου Προγράμματος Δράσης και Προϋπολογισμού ο.ε. 2018 Δήμου Κασσάνδρας.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΩΩ8ΩΕΘ-729 09/08/2018 Αρ. Πρωτ.: 290-18 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 2 3 238

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

63077 Κασσάνδρεια
Τηλ. 2374 350100
Φαξ 2374 350101