Αποφάσεις
Χορήγηση άδειας για ολιγόλεπτη στάθμευση στη Δ.Κ.Πευκοχωρίου
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: Ω1Α5ΩΕΘ-ΗΔΧ 17/12/2018 Αρ. Πρωτ.: 58-18 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Άδεια απαγόρευσης στάθμευσης οχημάτων στη Τ.Κ. Καλλιθέας
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: ΩΝ41ΩΕΘ-Π6Κ 17/12/2018 Αρ. Πρωτ.: 57-18 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Χορήγηση άδειας εισόδου-εξόδου στη Δ.Κ. Ν.Φωκαίας.
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: 6ΠΔ1ΩΕΘ-ΖΞΤ 17/12/2018 Αρ. Πρωτ.: 56-18 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Άδεια απαγόρευσης στάθμευσης οχημάτων στη Τ.Κ. Καλλιθέας
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: 6ΒΟΔΩΕΘ-ΦΦΒ 17/12/2018 Αρ. Πρωτ.: 54-18 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Άδεια χορήγησης άδειας στάθμευσης σε ΑΜΕΑ κατόπιν αιτήσεως στην Τ.Κ.ΑΘΥΤΟΥ.
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: ΩΩΕΟΩΕΘ-9ΕΗ 17/12/2018 Αρ. Πρωτ.: 53-18 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Επιβολή κυρώσεων-άρση αδειών χρήσης Μουσικών Οργάνων.
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: ΩΦΟΓΩΕΘ-Χ1Χ 17/12/2018 Αρ. Πρωτ.: 52-18 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Παράταση ωραρίου αδειών χρήσης Μουσικών Οργάνων
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: 6Υ3ΙΩΕΘ-ΠΦΑ 17/12/2018 Αρ. Πρωτ.: 51-18 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορισμός υπόλογου για απαιτήσεις τελών κυκλοφορίας
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: ΩΧΑΛΩΕΘ-ΣΑΙ 13/12/2018 Αρ. Πρωτ.: 366-18 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Κοπή και κλάδευση δένδρων στην περιοχή της Δ.Κ.Πευκοχωρίου.
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: ΨΒ60ΩΕΘ-3Δ0 20/11/2018 Αρ. Πρωτ.: 48-2018 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
Λειτουργία Χριστουγεννιάτικης Αγοράς στην Κασσανδρεία & έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας.
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: Ω8ΕΦΩΕΘ-Χ32 20/11/2018 Αρ. Πρωτ.: 49-2018 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Εξέταση αίτησης της ΕΒΟΞ Α.Ε. για δια πλάτυνση αγροτικής οδού.
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: 6829ΩΕΘ-ΚΥΞ 09/11/2018 Αρ. Πρωτ.: 46-18 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Διόρθωση σφάλματος στο ΣΧΟΑΠ πρώην Δήμου Παλλήνης στην Τ.Κ.Παλιουρίου.
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: 78Η5ΩΕΘ-ΒΙΨ 25/10/2018 Αρ. Πρωτ.: 47-18 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Κοπή και απομάκρυνση δένδρων στην περιοχή του νεκροταφείου στην Τ.Κ.Φούρκας
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: Ω2ΤΝΩΕΘ-3Δ0 25/10/2018 Αρ. Πρωτ.: 43-18 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Κοπή και κλάδευση δένδρων στην περιοχή της Τ.Κ.Χανιώτης.
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: ΨΥΟΜΩΕΘ-ΚΚ2 25/10/2018 Αρ. Πρωτ.: 44-18 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Ορισμός μέλους στην Επιτροπή Ύδρευσης-Αποχέτευσης του Δήμου
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: Ω1Π2ΩΕΘ-Δ76 25/09/2018 Αρ. Πρωτ.: 42-2018 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Ανάκληση άδειας ΚΥΕ
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: 6ΑΙ4ΩΕΘ-Ξ3Η 17/09/2018 Αρ. Πρωτ.: 41-18 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Ανάκληση άδειας ΚΥΕ
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: ΨΩΖΔΩΕΘ-2Δ5 17/09/2018 Αρ. Πρωτ.: 40-18 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Παράταση ωραρίου αδειών χρήσης Μουσικών Οργάνων.
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: 73Κ5ΩΕΘ-Τ5Κ 14/09/2018 Αρ. Πρωτ.: 39-18 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Λήψη απόφασης για παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου στην ΚΕΔΗΚ στην Τ.Κ.Αθύτου.
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: ΩΩΕΜΩΕΘ-Ο9Δ 14/08/2018 Αρ. Πρωτ.: 38-18 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Παράταση ωραρίου αδειών χρήσης Μουσικών Οργάνων.
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: Ω1Σ8ΩΕΘ-ΒΛ3 13/08/2018 Αρ. Πρωτ.: 32-18 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 2 3 16

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

63077 Κασσάνδρεια
Τηλ. 2374 350100
Φαξ 2374 350101