Αποφάσεις
Επικαιροποίηση του ΣΧΟΟΑΠ πρώην Δήμου Παλλήνης στην Δ.Κ. Πευκοχωρίου μετά την ίδρυση του Γενικού Λυκείου Πευκοχωρίου
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: 7ΝΗΥΩΕΘ-ΕΕΛ 20/06/2018 Αρ. Πρωτ.: 16-18 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: ΨΩΨΗΩΕΘ-ΛΒΝ 20/06/2018 Αρ. Πρωτ.: 18-2018 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: 6Γ5ΠΩΕΘ-ΡΑΧ 11/06/2018 Αρ. Πρωτ.: 15/18 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Τροποποίηση κανονισμού Καθορισμού κοινόχρηστων χώρων - χώρων στάσιμου υπαίθριου εμπορίου Δήμου Κασσάνδρας
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: 7ΤΑΕΩΕΘ-Ω4Α 24/05/2018 Αρ. Πρωτ.: 17-18 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΚΛΑΔΕΜΑ ΔΕΝΔΡΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ.ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: 66ΥΧΩΕΘ-80Τ 16/05/2018 Αρ. Πρωτ.: 13-18 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: 6Β34ΩΕΘ-ΡΛ7 15/05/2018 Αρ. Πρωτ.: 11-18 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΧΙΝΟΣ
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: 7ΥΩΒΩΕΘ-Φ7Τ 15/05/2018 Αρ. Πρωτ.: 12-18 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ.
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: ΨΞΥΖΩΕΘ-54Ν 20/03/2018 Αρ. Πρωτ.: 8-18 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΓΙΑ ΔΟΥΛΕΙΑ ΔΙΟΔΟΥ
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: 7ΙΖ8ΩΕΘ-Τ97 15/03/2018 Αρ. Πρωτ.: 5-18 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: ΩΛΥΦΩΕΘ-ΜΕΨ 15/03/2018 Αρ. Πρωτ.: 7-18 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΠΖ ΕΤΟΥΣ 2017
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: 6Κ5ΩΩΕΘ-92Ψ 15/03/2018 Αρ. Πρωτ.: 4-18 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΔΕΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ-ΕΞΟΔΟΥ ΣΤΗΝ Δ.Κ.ΠΕΥΚΟΧΩΡΙΟΥ
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: 6ΘΕ7ΩΕΘ-ΤΧ1 15/03/2018 Αρ. Πρωτ.: 6-18 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΡΥΜΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Ο.Τ.2104 ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΥ
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: 66ΦΨΩΕΘ-Α3Ζ 22/02/2018 Αρ. Πρωτ.: 3-18 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: Ψ5ΧΡΩΕΘ-ΤΒ1 21/02/2018 Αρ. Πρωτ.: 1-18 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΔΕΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ-ΕΞΟΔΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ.ΚΑΛΛΙΘΕΑ
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: 7ΗΚΥΩΕΘ-Λ0Σ 28/12/2017 Αρ. Πρωτ.: 69-17 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΔΕΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ -ΕΞΟΔΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ.ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: Ψ4ΗΤΩΕΘ-Φ6Ν 28/12/2017 Αρ. Πρωτ.: 68-17 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΔΕΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ-ΕΞΟΔΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ.ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΥ
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: ΨΠΞΗΩΕΘ-ΒΙΠ 28/12/2017 Αρ. Πρωτ.: 67-17 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΑ ΛΟΥΤΡΑ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: 6Α5ΖΩΕΘ-Κ7Ν 28/12/2017 Αρ. Πρωτ.: 66-17 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΠΙΒΡΑΔΥΝΤΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΣΑΜΑΡΑΚΙΑ) ΣΤΗΝ Τ.Κ.ΚΡΥΟΠΗΓΗΣ
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: 68ΓΖΩΕΘ-ΒΕ8 01/12/2017 Αρ. Πρωτ.: 65-17 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΕ
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: 6ΓΛΚΩΕΘ-6ΔΥ 01/12/2017 Αρ. Πρωτ.: 61-17 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
1 2 3 14

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

63077 Κασσάνδρεια
Τηλ. 2374 350100
Φαξ 2374 350101