Αποφάσεις
Ορισμός μέλους στην Επιτροπή Ύδρευσης-Αποχέτευσης του Δήμου
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: Ω1Π2ΩΕΘ-Δ76 25/09/2018 Αρ. Πρωτ.: 42-2018 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Ανάκληση άδειας ΚΥΕ
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: 6ΑΙ4ΩΕΘ-Ξ3Η 17/09/2018 Αρ. Πρωτ.: 41-18 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Ανάκληση άδειας ΚΥΕ
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: ΨΩΖΔΩΕΘ-2Δ5 17/09/2018 Αρ. Πρωτ.: 40-18 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Παράταση ωραρίου αδειών χρήσης Μουσικών Οργάνων.
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: 73Κ5ΩΕΘ-Τ5Κ 14/09/2018 Αρ. Πρωτ.: 39-18 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Λήψη απόφασης για παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου στην ΚΕΔΗΚ στην Τ.Κ.Αθύτου.
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: ΩΩΕΜΩΕΘ-Ο9Δ 14/08/2018 Αρ. Πρωτ.: 38-18 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Παράταση ωραρίου αδειών χρήσης Μουσικών Οργάνων.
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: Ω1Σ8ΩΕΘ-ΒΛ3 13/08/2018 Αρ. Πρωτ.: 32-18 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Άδεια χώρου φορτοεκφόρτωσης εμπορευμάτων στη Δ.Κ. Πευκοχωρίου
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: ΨΨΟΛΩΕΘ-ΧΥΡ 10/08/2018 Αρ. Πρωτ.: 37-18 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Τροποποίηση υψομετρικής μελέτης στην Τ.Κ.Καλλιθέας-στον πεζόδρομο μεταξύ των Ο.Γ26 και Κ.Χ.Γ35.
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: ΨΩ7ΕΩΕΘ-ΑΘΓ 10/08/2018 Αρ. Πρωτ.: 36-18 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
: Γνωμοδότηση & αποδοχή της μελέτης: «Φυτοτεχνικό έργο εντός δημοτικής δασικής έκτασης (κληροτεμάχιο 670)» σε κληροτεμάχιο ιδιοκτησίας Δήμου Κασσάνδρας
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: Ψ4ΔΜΩΕΘ-3Λ5 10/08/2018 Αρ. Πρωτ.: 35-18 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Άδεια χορήγησης άδειας στάθμευσης σε ΑΜΕΑ κατόπιν αιτήσεως στην Δ.Κ.ΠΕΥΚΟΧΩΡΙΟΥ.
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: ΩΞ0ΝΩΕΘ-0ΘΩ 10/08/2018 Αρ. Πρωτ.: 34-18 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Χορήγηση άδειας εισόδου-εξόδου στη Τ.Κ. Κασσανδρηνού.
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: 67ΖΡΩΕΘ-Ο1Η 10/08/2018 Αρ. Πρωτ.: 33-18 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Χορήγηση άδειας εισόδου-εξόδου στη Σίβηρη.
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: ΩΦΤΡΩΕΘ-091 10/08/2018 Αρ. Πρωτ.: 31-2018 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Ανάκληση άδειας ΚΥΕ
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: ΩΚ43ΩΕΘ-Μ49 20/07/2018 Αρ. Πρωτ.: 26-18 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Συνέχιση διακοπείσας συνεδρίασης της 28-6-2018 ως προς το 2ο θέμα που αφορούσε «Χορήγηση εγκρίσεων αδειών για εγκατάσταση κινητής καντίνας»
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: ΩΒΜ4ΩΕΘ-ΟΝΡ 06/07/2018 Αρ. Πρωτ.: 28-18 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Συνέχιση διακοπείσας συνεδρίασης της 28-6-2018 ως προς το 2ο θέμα που αφορούσε «Χορήγηση εγκρίσεων αδειών για εγκατάσταση κινητής καντίνας»
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: 643ΔΩΕΘ-Ω7Λ 05/07/2018 Αρ. Πρωτ.: 30-2018 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Συνέχιση διακοπείσας συνεδρίασης της 28-6-2018 ως προς το 2ο θέμα που αφορούσε «Χορήγηση εγκρίσεων αδειών για εγκατάσταση κινητής καντίνας»
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: 6ΧΔΘΩΕΘ-ΡΨΦ 05/07/2018 Αρ. Πρωτ.: 29-2018 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ανάκληση άδειας ΚΥΕ
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: 6ΗΧ9ΩΕΘ-7ΛΙ 05/07/2018 Αρ. Πρωτ.: 27-18 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: 6ΥΞΝΩΕΘ-ΦΚΑ 05/07/2018 Αρ. Πρωτ.: 23-2018 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ)
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: Ψ7ΛΓΩΕΘ-ΧΕ9 02/07/2018 Αρ. Πρωτ.: 24-18 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ)
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: ΨΚΤΗΩΕΘ-ΧΙ4 02/07/2018 Αρ. Πρωτ.: 24-18 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
1 2 3 15

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

63077 Κασσάνδρεια
Τηλ. 2374 350100
Φαξ 2374 350101