Ανακοινώσεις/Ανακοίνωση Πρόσληψης Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής στα Προγράμματα “Άθληση για Όλους” περιόδου 2017-2018