Ανακοινώσεις/Χορήγηση Προνοιακών Επιδομάτων σε Συνταξιούχους
03/11/2017

Θέμα: Χορήγηση προνοιακού επιδόματος σε συνταξιούχους Δημοσίου που πάσχουν από παραπληγία – τετραπληγία και λαμβάνουν παράλληλα και το Επίδομα Ανικανότητασ του ΠΔ 16/2007

Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους με την υπ’ αρ. 158/2017 γνωμοδότηση του ΣΤ’ Τμήματος σε ερώτημα της υπηρεσίας μας αν οι πάσχοντες από παραπληγία – τετραπληγία συνταξιούχοι Δημοσίου πρέπει να λαμβάνουν ολόκληρο το προνοιακό επίδομα της παραγράφου 1 του άρθρου 42 του Ν. 1140/1981 (σχετικές ΚΥΑ οι υπ’ αρ. Π3α/Φ.27/Γ.Π.οικ.124095/17-12-2002, ΦΕΚ 1594, Β’ 2002 και Π3α/Φ.18/Γ.Π.οικ.63731/09-05-2008, ΦΕΚ 931, Β’ 2008) ή μειωμένο κατά το ήμισυ όταν λαμβάνουν παράλληλα και το Επίδομα Ανικανότητασ του άρθρου 54 του ΠΔ 169/2007, ομόφωνα αποφάνθηκε ότι:

…οι ασφαλισμένου του Δημοσίου που πάσχουν από παραπληγία – τετραπληγία θα πρέπει να λαμβάνουν το επίδομα του άρθρου 42 παρ. 1 του Ν. 1140/1981 μειωμένο κατά το ήμισυ, όταν λαμβάνουν παράλληλα και οικονομική ενίσχυση – επίδομα ανικανότητας του άρθρου 54 του ΠΔ 169/2007, υπό την προϋπόθεση ότι η ενίσχυση αυτή είναι μικρότερη από το εξωιδρυματικό επίδομα.

Διαβάστε όλη την εγκύκλιο εδώ

Μοιραστείτε το

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

63077 Κασσάνδρεια
Τηλ. 2374 350100
Φαξ 2374 350101