Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις - Προμήθειες/ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΧΩΡΟΥΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗ Τ.Κ. ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΥ