Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις - Προμήθειες/ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Τ.Κ. ΚΑΛΑΝΔΡΑΣ