Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις - Προμήθειες/ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΓΕΛ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ
31/03/2017

Αρ. Πρωτ 48/30-3-2017
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
(για εκμίσθωση σχολικού κυλικείου)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Ταχ. δ/νση: Κασσάνδρεια ΤΚ 63077
Τηλ 2374350150, φαξ:2374350111
Πληροφορίες: κ. Φωτόπουλος Φώτιος.

Η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμο Κασσάνδρας,
προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση του κυλικείου του συγκροτήματος Γυμνασίου-ΓΕΛ Κασσάνδρας
Ο διαγωνισμός θα γίνει στο γραφείο του ΓΕΛ Κασσάνδρας στις 2/5/2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 11 πμ
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στο Γραφείο του Σχολείου τηλ 2374022207 ή στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής τηλ 2374350150, απ’ όπου μπορούν να παραλάβουν και τη διακήρυξη του διαγωνισμού, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Κασσάνδρεια 30/3/2017

Ο Πρόεδρος
ΚΟΝΤΟΣ ΘΩΜΑΣ

Μοιραστείτε το

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

63077 Κασσάνδρεια
Τηλ. 2374 350100
Φαξ 2374 350101