Δελτία Τύπου/Έγκριση Ισολογισμού της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Κασσάνδρας (ΚΕΔΗΚ) για τη χρήση του έτους 2016.