Ανακοινώσεις/, Δελτία Τύπου/Εξειδίκευση του μαθηματικού τύπου, των συ- ντελεστών βαρύτητας αιγιαλού και των συντε- λεστών βαρύτητας δραστηριότητας της παρ. 5 του άρθρου 10 του ν. 5092/2024 για την παρα- χώρηση απλής χρήσης τμήματος αιγιαλού και παραλίας.
30/04/2024

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΙΜΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ

Μοιραστείτε το

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

63077 Κασσάνδρεια
Τηλέφωνο 2374 350100
Φαξ 2374 350101