Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις - Προμήθειες/Ευρωπαϊκό Εννιαίο Έγγραφο Προμήθειας: Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την Υποστήριξη της Υπηρεσίας Ύδρευσης-Αποχέτευσης του Δήμου Κασσάνδρας