Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις - Προμήθειες/Περίληψη διακήρυξης “Μελέτη αναβάθμισης αποχέτευσης οικισμού Σίβηρης”