Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις - Προμήθειες/Περίληψη διακήρυξης “Μελέτη επέκτασης αποχετευτικού δικτύου οικισμού Φούρκας”