Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις - Προμήθειες/Περίληψη διακήρυξης “Μελέτη ύδρευσης & αποχέτευσης περιοχής επέκτασης οικισμού Κασσανδρινού”