Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις - Προμήθειες/Περίληψη διακήρυξης “Μελέτη ύδρευσης οικισμού Χανιώτης”