Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις - Προμήθειες/Περίληψη διακήρυξης “Μελέτη ύδρευσης Τ.Κ. Παλιουρίου”