Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις - Προμήθειες/Περίληψη διακήρυξης “Μελέτη ύδρευσης υψηλής ζώνης οικισμού Καλλιθέας”