Ανακοινώσεις/, Υιοθεσία Αδέσποτων Ζώων/ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ – ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΗΡΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ (άρθ. 46 ν.4235/14)

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

63077 Κασσάνδρεια
Τηλ. 2374 350100
Φαξ 2374 350101