Δελτία Τύπου/ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 6ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ