Δελτία Τύπου/ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 7ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ