Ανακοινώσεις/Πίνακας Κατάταξης Υποψήφιων Καθαριστών Σχολικών Μονάδων για το Έτος 2017-18 (ΟΡΘΟ)