Πίνακες Θεμάτων/Δελτία Τύπου/, Πίνακας Θεμάτων Δ.Σ./ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΙΣ 29-3-2018