Δελτία Τύπου/ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 20-12
06/09/2012

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 20ης  ΣΥΝEΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΣΤΙΣ  28-08-2012

Α/Α

ΑΡΙΘ..

ΑΠΟΦ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΕ

ΛΗΦΘΗΚΕ

ΑΠΟΦΑΣΗ

1.

Ε.Η.Δ.

300

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 4.900,00 € για «Έξοδα κίνησης Προέδρων Τοπικών Συμβουλίων» (Αύγουστος).

ΟΜΟΦΩΝΗ

 

2.1

 

301

Έγκριση Πρακτικών Δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου στη Κασσάνδρεια, για τη δημιουργία χώρου στάθμευσης οχημάτων.

ΟΜΟΦΩΝΗ

 

3.2

 

302

Έγκριση Πρακτικών Δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου στo Ποσείδι Τ.Κ. Καλάνδρας, για τη δημιουργία χώρου στάθμευσης οχημάτων.

ΟΜΟΦΩΝΗ

 

4.3

 

303

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 3.500,00 € για «Προμήθεια εκτυπωτικών και φωτοτυπικών μηχανημάτων».

ΟΜΟΦΩΝΗ

 

5.4

 

304

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 15.000,00 € για τη συμμετοχή του Δήμου Κασσάνδρας στην Αστική μη κερδοσκοπική εταιρία με την επωνυμία «Οργανισμός Τουριστικής Προβολής του Ν. Χαλκιδικής» (Απόφαση Δ.Σ. 92/2012).

ΟΜΟΦΩΝΗ

6.5

 

305

Τροποποίηση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης και Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012.

ΟΜΟΦΩΝΗ

7.6

 

306

Καθορισμός όρων προκήρυξης διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία (άρθρο 7 του Ν. 3316/2005), για την ανάθεση της μελέτης «Μελέτη Επέκτασης ΜΕΛ οικισμού Καλλιθέας» (Ε.Π.ΠΕ.Ρ.Α.Α. Ταμείο Συνοχής – Εθνικοί Πόροι).

ΟΜΟΦΩΝΗ

Μοιραστείτε το

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

63077 Κασσάνδρεια
Τηλ. 2374 350100
Φαξ 2374 350101