Πίνακες Θεμάτων/Δελτία Τύπου/, Πίνακας Θεμάτων Δ.Σ./ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΙΣ 24-5-2018