Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις - Προμήθειες/Προμήθεια Καυσίμων και Λιπαντικών
04/10/2017

Κατεβάστε το αρχείο ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Κατεβάστε το αρχείο ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΥΣΙΜΑ

Κατεβάστε το αρχείο ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΥΣΙΜΑ

Κατεβάστε το αρχείο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

Κατεβάστε το αρχείο ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΥΣΙΜΑ

Κατεβάστε το αρχείο ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Κατεβάστε το αρχείο ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Κατεβάστε το αρχείο ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

Μοιραστείτε το

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

63077 Κασσάνδρεια
Τηλ. 2374 350100
Φαξ 2374 350101