Προσκλήσεις/Προσκλήσεις Δ.Σ./Πρόσκληση Δ.Σ. Κασσάνδρας (Τετάρτη 9/8/2017)