Προσκλήσεις/Προσκλήσεις Δ.Σ./Πρόσκληση Δ.Σ. την Πέμπτη 29-06 στις 14:00