Προσκλήσεις/Προσκλήσεις Α.Ο.Δ.Κ./Πρόσκληση για 14η Συνεδρίαση Α.Ο.Δ.Κ 2017