Προσκλήσεις/Προσκλήσεις Δ.Σ./Πρόσκληση Ειδικής Συνεδρίασης του Δ.Σ. την Τετάρτη 20-09-2017 στις 18:00