Δελτία Τύπου/ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ στην 25η Τακτική Συνεδρίαση που θα διεξαχθεί την 19-09-2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00΄π.μ.
15/09/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  Κασσανδρεία  11-09-2014

ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ                                          Αριθ.Πρωτ.  20703

ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ                        

OIKONOMIKH  ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                Αριθμός Συνεδρίασης: 25/2014

Ταχ.Δ/νση:Κασσάνδρεια                                            

Ταχ. Κώδικας: 630 77

Πληροφορίες: Γιάνναρου Δ.                                       Προς: Μέλη Επιτροπής κ.κ.

Τηλ: 2374350161                                                        1. Φτίκα Αλκιβιάδη

                                                                                    2. Σωτηριάδη Δημήτριο

                                                                                    3. Καριοφύλλη Ευμορφία

                                                                                    4. Κόχειλα Ιωάννη

                                                                                    5. Φασούλα Χριστόδουλο

                                                                                    6. Ποτίογλου Πρόδρομο

 

                                   

        Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), καλείσθε να προσέλθετε στην 25η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα την 19-09-2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00΄π.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής.
  2. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 137.808,22 € με τίτλο “Προμήθεια και εγκατάσταση ολοκληρωμένου συστήματος τηλεελέγχου τηλεχειρισμού και ελέγχου διαρροών των δικτύων ύδρευσης του Δήμου Κασσάνδρας (ΕΠΠΕΡΑΑ).
  3. Έγκριση έκδοσης Εντάλματος Προπληρωμής ποσού 37,50 € στο όνομα του υπαλλήλου Εμμανουήλ Ευαγγέλου με τίτλο ¨Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών”.
  4. Έγκριση απόδοσης λογαριασμού Εντάλματος Προπληρωμής ποσού 2.809,02 € και απαλλαγή του υπολόγου υπαλλήλου Χρήστου Γκαζέπη.
  5. Έγκριση απόδοσης λογαριασμού Εντάλματος Προπληρωμής ποσού 20,69 € και απαλλαγή του υπολόγου υπαλλήλου Γεωργίου Δοξάκη.
  6. Έγκριση απόδοσης λογαριασμού Εντάλματος Προπληρωμής ποσού 30,45 € και απαλλαγή του υπολόγου υπαλλήλου Φωτίου Φωτόπουλου.
  7. Απαλλαγή υπολόγων Πάγιας Προκαταβολής των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Κασσάνδρας.
  8. Παραλαβή της μελέτης: “Μελέτη νομιμοποίησης αυθαίρετων κατασκευών στις εγκαταστάσεις του ΧΥΤΑ Κασσάνδρας” (Γεωτεχνική Μελέτη αποκατάστασης πρανών)” (αριθ. Μελέτης 170/2014).
  9. Τροποποίηση της αριθ. 551/2014 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα “Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισμών προμηθειών και απευθείας ανάθεσης υπηρεσιών, εργασιών και μεταφορών σύμφωνα με τον ΕΚΠΟΤΑ και το Π.Δ. 28/1980, για το έτος 2014”. 
  10. Έγκριση αιτήσεων δημοτών για υπαγωγή στη ρύθμιση του Νόμου 4257/2014 για ρύθμιση – εξόφληση οφειλών προς το Δήμο Κασσάνδρας.

 

                                                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

                                            ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΚΥΡΙΤΣΗΣ

 

 

Κοινοποίηση:

Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου.

 

 

Τα τακτικά μέλη της Επιτροπής σε περίπτωση κωλύματος να παραβρεθούν στη συνεδρίαση παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τον πρόεδρο προκειμένου για την αναπλήρωσή τους.


 

 

 

 

 

Μοιραστείτε το

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

63077 Κασσάνδρεια
Τηλ. 2374 350100
Φαξ 2374 350101
Μάι 21, 2019 - Τρι
Κασσανδρεία, Ελλάδα
17°C
2 m/s
56%
758.31 mmHg
δευ05/20 τρι05/21 τετ05/22 πέμ05/23 παρ05/24
17/17°C
19/20°C
20/21°C
20/19°C
19/21°C