Δελτία Τύπου/ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ