Προσκλήσεις/Προσκλήσεις Δ.Σ./Πρόσκληση σε Συνεδρίαση Δ.Σ. Κασσάνδρας την Πέμπτη 4 Μαΐου 2017