Προσκλήσεις/Πρόσκληση σε Συνεδρίαση Μελών Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης