Προσκλήσεις/Προσκλήσεις Σχ. Επ. Β’ Βάθμιας Εκπ./ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΒΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
11/11/2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια 7/11/2016
ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αριθ. Πρωτ. 122
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΒΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Υπεύθ. Φωτόπουλος Φώτιος
Τηλ. 2374350150 Fax 2374350111

ΠΡΟΣ
Μέλη της Σχολικής Επιτροπής Β΄Βαθμιας Εκπαίδευσης

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Σχολικής Επιτροπής»

Καλείστε να προσέλθετε στην 13η τακτική συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Κασσάνδρειας την 16η του μηνός Νοεμβρίου , ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30, για τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια ηλεκτρονικών ειδών
2. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια φωτοαντιγραφικού μηχανήματος
3. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια αναλωσίμων και εξοπλισμού εργαστηρίου

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής

Κοντός Θωμάς

Μοιραστείτε το

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

63077 Κασσάνδρεια
Τηλ. 2374 350100
Φαξ 2374 350101